Vi kører i hele landet

Gode anmeldelser

Stærke priser

Høj kvalitet

+45 21 97 96 95

info@gobyg.dk

Forretningsbetingelser

CVR: 41707682
Jacob Hansensvej 115 st. tv
Odense S, 5260

1. Anvendelsesområde 1.1. Alle leverancer fra Go-byg sker iht. disse generelle betingelser, og er en del af aftalegrundlaget, medmindre andet er skriftligt aftalt

2. Tilbud (gyldighed og omfang) 2.1. Tilbuddet er gældende i 1 måneder fra dato angivet i tilbuddet. 2.2. Tilbuddet omhandler alene de i tilbuddet specificerede ydelser og varer. Evt. stillads-, el-og blikkenslagerarbejde er således ikke indeholdt i tilbuddet kun hvis beskrevet. 2.3. Det forudsættes, at el/strøm stilles vederlagsfrit til rådighed. 2.4. Det forudsættes, at arbejdsområdet er rengjort og klart til udførsel af evt. arbejde

2. Priser 3.1. Alle priser er angivet ekskl. moms, medmindre andet er aftalt og nøje specificeret i tilbuddet

3. Arbejdet udføres iht. • Gældende vejledning fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) • AB 92 (ved salg til erhverv og offentlige) • AB-Forbruger (ved salg til private) • Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008 for tagdækningssektionen (herunder Vinterforanstaltninger).

4. Ordrebekræftelse 6.1. Købers ordre og accept af tilbud er først bindende for Gobyg efter afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse. 6.2. Ved akutsager, kan ordren dog modtages og bekræftes pr. telefon. 6.3.

5. Levering og udførsel af arbejdet 7.1. Tidspunkt for udførsel af arbejdet aftales med Køber. Køber opfordres dog til at varsle i god tid inden arbejdet forventes påbegyndt. Arbejdet kan i visse tilfælde være forsinket p.g.a. forsinkelse af varelevering eller andet forhold, dette kan ikke pålægges Gobyg nogle omkostninger eller sanktioner.

6. Betalingsbetingelser 8.1. Betaling skal ske i henhold til den i ordren bekræftede betalingsfrist (ved salg til Erhverv gælder AB92, medmindre andet er aftalt). 8.2. Hvis Køber ikke betaler rettidigt påløber morarente i henhold til den aktuelle rentesats, samt rykkergebyr, og evt inkasso.

7. Andre forbehold 9.1 I forbindelse med renovering- og reparationsopgaver, tages der forbehold for dårligt og ukendt underlag.

8. Persondata 10.1 Ifm. GDPR/persondataforordning, pr. 12. juni 2019, kan oplyses at Gobyg (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.